Jäsenyys ja työehtosopimukset

 

LIITY TÄSTÄ!

 

 

Työehtosopimukset

 

 

 

Ryhdy jäsenhankkijaksi

 

Viisi maksavaa jäsentä hankittuasi, ammattiosasto palkitsee sinut.

  
 

Toimi näin:

 

Hae Turuntien toimistolta liittymislomakkeita, tai täytä sähköinen lomake.

 

 

 

Tiesitkö…

 
 

…suomen laki ei tunne vähimmäispalkkaa.

 

 

…työehtosopimuksessa määritellään erilaisille työtehtäville vähimmäispalkat.

 

 
 

työntekijällä on oikeus

 
 
 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
 
 
 • lakien ja sopimusten antamaan suojaan
 
 
 • järjestäytymiseen
 
 
 • turvalliseen työympäristöön
 
   
 

työnantajalla on oikeus

 
 
 • ottaa työhön
 
 
 • johtaa työtä
 
 
 • irtisanoa ja purkaa työsopimus

 

 

  
 

työnantajalla on velvollisuus

 
 
 • noudattaa lakeja ja sopimuksia
 
 
 • kohdella työntekijöitä tasapuolisesti
 
 
 • huolehtia työturvallisuudesta
 
 
 • antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
 
 
 • edistää hyvää ilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä

 

 

  
 

työntekijällä on velvollisuus

 
 
 • suorittaa työ huolellisesti
 
 
 • noudattaa työnjohdon ohjeita
 
 
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
 
 
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus
 
 
 • ottaa huomioon työnantajan etu